Google cần 60 năm để bán điện thoại bằng Samsung một năm Số hóa – VnExpress RSS

Tổng số điện thoại Goolge Pixel được bán ra từ năm 2016 chỉ bằng một phần mười doanh số smartphone của Samsung trong năm 2021.

​ Tổng số điện thoại Goolge Pixel được bán ra từ năm 2016 chỉ bằng một phần mười doanh số smartphone của Samsung trong năm 2021.  Read More 

Leave a comment