Musk bắt đầu bán ‘tích xanh’ trên Twitter

Trong bản cập nhật sáng 6/11, Twitter cho biết người dùng có thể trả 7,99 USD để được xác minh tài khoản và hưởng đặc quyền của “tích xanh”.

Xem đầy đủ bài này…