Lời nói dối của các dự án GameFi

90% các dự án GameFi đang quảng cáo quá mức về mình khiến danh tiếng của ngành bị mang tiếng xấu.

Xem đầy đủ bài này…