Cú đảo ngược gây bất ổn ngành chip

Từ tình trạng khan hiếm toàn cầu, các hãng chip giờ lại đối mặt với khủng hoảng dư thừa khiến họ phải cắt giảm chi phí, dừng tuyển dụng.

Xem đầy đủ bài này…