Ứng dụng Zalo sập

Nhiều người dùng Zalo không thể nhắn tin hay sử dụng ứng dụng vào trưa 4/11, chỉ nhận được thông báo “không có kết nối”.

Xem đầy đủ bài này…