Dấu ấn của FPT Telecom sau 25 năm Internet vào Việt Nam

Khởi đầu với 4 thành viên, đến nay FPT Telecom giúp hàng chục triệu người Việt tiếp cận Internet tốc độ cao, đa dạng gói dịch vụ cho cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Xem đầy đủ bài này…