Mark Zuckerberg ám ảnh metaverse vì Apple

Việc chi hàng chục tỷ USD vào metaverse của Mark Zuckerberg được cho là cách để Meta thoát khỏi những thay đổi của Apple.

Xem đầy đủ bài này…