Những bước tiến lớn về công nghệ của Trung Quốc

Từ AI, 5G cho đến điện toán lượng tử, năng lượng xanh, Trung Quốc đều đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong những năm gần đây.

Xem đầy đủ bài này…