Nhân viên Twitter chờ đợi số phận của mình dưới thời Musk

Nhiều nhân viên Twitter lo lắng vì tỷ phú Elon Musk sa thải bốn lãnh đạo hàng đầu ngay sau khi trở thành ông chủ nền tảng này.

Xem đầy đủ bài này…