Người dùng ‘thử’ quyền tự do ngôn luận trên Twitter

Nhiều người cố tình đăng những bài viết xúc phạm, phân biệt chủng tộc lên Twitter để thử Elon Musk sau khi ông sở hữu mạng xã hội.

Xem đầy đủ bài này…