Đĩa mềm vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực

Ngành hàng không, y tế, công xưởng dùng máy móc thế hệ cũ vẫn đang tiếp tục sử dụng đĩa mềm để lưu trữ dữ liệu.