Elon Musk tính sa thải 75% nhân viên Twitter

Tỷ phú Elon Musk được cho là sẽ sa thải tới ba phần tư số nhân viên của Twitter sau khi hoàn tất việc mua lại mạng xã hội.