Áp lực ‘hơn cả quân đội’ tại Amazon

Khi Mark Takakura, 32 tuổi, gia nhập Amazon vào tháng 9/2020, anh tự hứa phải thật chăm chỉ, nhưng áp lực thực tế vượt xa tưởng tượng.