Lỗi iOS 16 khiến một số iPhone 14 không nhận sim

Lỗi “sim không được hỗ trợ” được cho là sẽ ảnh hưởng đến loạt iPhone 14, nhưng chưa có bản cập nhật khắc phục.