iPhone SE 4 sẽ nâng màn hình lên 6,1 inch

Thế hệ thứ tư của iPhone SE sẽ chuyển sang thiết kế giống iPhone XR với màn hình tai thỏ, nhưng không được trang bị FaceID.