iPhone 14 xách tay giảm hơn chục triệu đồng

Sau một tháng xuất hiện, iPhone 14 Pro Max xách tay giảm từ 50 triệu đồng xuống 30 triệu đồng, thấp hơn hàng chính hãng.