Nhân viên Google không tin chế độ ẩn danh trên Chrome

Một số nhân viên của Google cho biết chế độ ẩn danh trên trình duyệt phổ biến nhất thế giới không có đủ sự riêng tư cần thiết.