Apple Glass sử dụng công nghệ quét mống mắt

Kính thực tế ảo của Apple được cho là sẽ trang bị cảm biến Iris ID giúp nhận diện người dùng và đăng nhập nhanh tài khoản.