5 smartphone nổi bật tầm giá dưới 20 triệu đồng

Smartphone trong tầm giá 16-20 triệu đồng thường có cấu hình và tính năng ngang bản cao cấp, nhưng cắt giảm về khả năng chống nước và chất liệu.