Chi tiền triệu biến iPhone cũ thành iPhone 14

Vỏ điện thoại cũ xước nhẹ, Huỳnh Anh (Hà Nội) chi thêm gần hai triệu đồng thay để biến ngoại hình máy giống iPhone 14.