Microsoft Office đổi tên

Microsoft đưa ra thay đổi lớn với thương hiệu Office sau hơn 30 năm, với tên mới là “365”.