Mark Zuckerberg ‘đã đến lúc nên rút lui’

Mark Zuckerberg được cho là nên giao quyền quản lý Facebook và Instagram cho người khác để có thể tập trung làm dự án metaverse theo ý muốn.