Giới trẻ tranh cãi vì nút like

Nhiều người dùng trẻ cho rằng sử dụng biểu tượng giơ ngón cái khi trao đổi online thể hiện sự coi thường, thậm chí gây tổn thương.