Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Doanh nghiệp Việt dùng đám mây Việt

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ví dữ liệu quan trọng như đất đai, kêu gọi doanh nghiệp Việt sử dụng hạ tầng đám mây trong nước.