Elon Musk và Twitter có thể sớm dừng kiện

Elon Musk và Twitter được cho là sắp đạt thỏa thuận chung liên quan đến thương vụ 44 tỷ USD để không phải kéo nhau ra tòa.