Do Kwon có thể bị Hàn Quốc thu hồi hộ chiếu

Hàn Quốc dự kiến thu hồi hộ chiếu của Do Kwon nếu ông không trở về nước này trình diện trong vòng hai tuần.