iPhone 16 có thể dùng tản nhiệt kiểu mới


Apple được cho là đang xem xét hệ thống tản nhiệt sử dụng graphene giúp iPhone thế hệ mới làm mát tốt hơn.
Bài viết iPhone 16 có thể dùng tản nhiệt kiểu mới đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…