7 smartphone cận cao cấp nổi bật 2022

7 smartphone cận cao cấp nổi bật 2022

Nằm ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, smartphone của Samsung, Oppo, Xiaomi… có cấu hình và một số tính năng tương đương điện thoại cao cấp, nhưng rẻ hơn.
Source


Xem tiếp

Leave a comment