Elon Musk lần đầu gửi email cho nhân viên Twitter

Elon Musk lần đầu gửi email cho nhân viên Twitter

Cuối ngày 9/11, Elon Musk gửi email đầu tiên đến nhân viên Twitter kèm thông điệp “thời kỳ khó khăn đang chờ phía trước”.
Source


Xem tiếp

Leave a comment