Những người trẻ Việt ‘detox’ mạng xã hội

Những người trẻ Việt ‘detox’ mạng xã hội

Dù là chủ nhân kênh YouTube hơn 400.000 người đăng ký, Nam Anh, 28 tuổi ở Hà Nội, vẫn lọc bớt bạn bè và hạn chế lướt mạng xã hội.

Source


Xem tiếp

Leave a comment