Cái giá của việc đăng nhập bằng Facebook, Google vô tội vạ

Cái giá của việc đăng nhập bằng Facebook, Google vô tội vạ

Khi cho một ứng dụng, website quyền đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gooogle, người dùng đã trao đi chiếc chìa khóa mở hộp bí mật của mình.

Source


Xem tiếp

Leave a comment