Mỹ sắp ra đòn quyết định với bán dẫn Trung Quốc Số hóa – VnExpress RSS

Mỹ dự kiến ban hành bộ quy tắc mới nhằm chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến trong sản xuất chip hoặc máy tính.

​ Mỹ dự kiến ban hành bộ quy tắc mới nhằm chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến trong sản xuất chip hoặc máy tính.  Read More 

Leave a comment