Ôn tập kiến thức tin học cơ bản

Bộ câu hỏi “Ôn tập tin học cơ bản” hơn 20 câu hỏi giúp các bạn ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính. Các câu hỏi bao quát về phần cứng máy tính. Một số thao tác cơ bản như đổi tên, copy, cut, dán tập tin,…. Cơ bản về mạng máy tính.

quiz not found
Leave a comment